Europa će nuklearni otpad "strpati" u spilje

Europska unija uskoro će početi skladištiti nuklearni otpad na dubini od 100 do 700 metara pod zemljom – u spiljama! Deutsche Welle javlja da je taj plan naišao na glasne kritike, a među najglasnijima su predstavnici stranaka “zelene” politike.

Kritičari kažu da nije dokazano da nuklearni materijal neće moći “probiti” svoja prirodna skladišta i trajno zagaditi podzemne vode Europe. Zagovornici nove ideje skladištenja otpada tvrde pak da će stijene bolje izolirati nuklearni otpad nego bilo koji materijal koji bi čovek mogao proizvesti.

Europski povjerenik za energiju Günther Oettinger danas će (3.11.) objaviti smjernice za konačno skladištenje nuklearnog otpada. Te smjernice trebale bi poslužiti kao temelj za nacionalne planove koje bi članice Europske unije trebale usvojiti najkasnije za četiri godine. U cijeloj EU još nema niti jednog jedinog skladišta za konačno odlaganje radioaktivnog otpada, ali zato ima mnoštvo nuklearnih elektrana.

Zastupnica Zelenih u Europskom parlamentu Rebecca Harms smatra da u smjernicama ima mnogo propusta: “Ako neka zemlja npr. priopći da će i dalje koristiti gorive elemente, onda se propisi više ne odnose na tu zemlju.”

Rebecca Harms smatra da nije jasno definiran ni problem financiranja skladišta. Osim toga, zahtijeva analizu sadašnjeg stanja, jer je nejasno koliko uopće u Europskoj uniji ima radioaktivnog otpada: “Upravo u Njemačkoj smo imali veliki incident u jednom eksperimentalnom skladištu za konačno odlaganje otpada i zato bi prava stvar bilo napraviti procjenu situacije.”

Naime, u bivšem rudniku soli Asse, koji je smatran idealnim konačnim skladištem, od 1967. do 1978. godine skladišten je nuklearni otpad, ali se onda ispostavilo da postoji pukotina kroz koju prodire voda koja je mogla “isprati” radioaktivni materijal.

Sve u svemu, za zastupnicu Harms su smjernice nejasne, ali ona zna tko će s njima biti zadovoljan. “U svakom slučaju, u prijedlogu Oettingera ispunjene su mnoge želje industrije”, izjavio je Harms za Deutsche Welle.