Amerikanci malo znaju o vjeri – i vlastitoj i tuđoj

Jedno novo istraživanje pokazuje da Amerikanci u pravilu malo znaju o vjeri – i vlastitoj i tuđoj. Anketa koju je proveo neovisni Forum Centra Pew za vjerski i javni život, navodi da je polovina od 3400 anketiranih netočno odgovorila na pitanja o njihovoj religiji, ali i o religiji drugih.

Najviše točnih odgovora – u prosjeku 21 točna odgovora na ukupno 32 pitanja – dali su ateisti i agnostici. Iza njih slijede Židovi i mormoni, koji su imali u prosjeku 20 točnih odgovora.

Iz ankete izdvajamo da svega 47 posto Amerikanaca zna da je Dalaj Lama budist. Manje od 40 posto znalo je da božanstva Višnu i Šiva dolaze iz hinduizma. Svega 27 posto anketiranih znalo je da su većina stanovnika Indonezije muslimani, iako se radi o zemlji s najvećom muslimanskom populacijom na svijetu.

Nadalje, 45 posto američkih rimo-katolika nije znalo da kruh i vino, koji se koriste u svetoj pričesti, predstavljaju tijelo i krv Isusa Krista. 53 posto protestanata nije znalo da je Martin Luther pokretač refomacije, a 43 posto američkih Židova nije znalo da je Maimonides jedan od najutjecajnijih rabina u povijesti njihove vjere.

Istraživanja o vjeri u Sjedinjenim Državama znanstvena ustanova Pew provodi svake godine i ona kontinuirano pokazuju da su SAD jedna od najreligioznijih razvijenih zemalja na svijetu.

Neka od pitanja u anketi bila su temeljna – poput ‘gdje je rođen Isus’, što je Ramazan’ ili ‘koje je vjere Dalai Lama’.

Anketa ke bila provedena putem telefona, na englskom i španjolskom jeziku i trajala je oko tri tjedna.

Izvor: Glas Amerike