Bez izaslanika sva tri naroda odluke Doma naroda bile bi neustavne

Ako bi Doma naroda Parlamenta FBiH bio konstituiran bez delegata iz sva tri konstitutivna naroda i iz svih županija, odluke koje bi donosio bile bi će neustavne, tvrdi pravni ekspert i bivši predsjednik Ustavnog suda FBiH Mirko Bošković.

Kad se pažljivo pogledaju odredbe Ustava FBiH i Izbornog zakona BiH, jasno je da Dom naroda Parlamenta FBiH ne može biti konstituiran dok ne budu izabrani izaslanici, odnosno delegati u svih deset županija, snatra Boškivić

On je objasnio da i nakon izbora delegata u svih 10 županija Dom naroda ne bi mogao biti konstituiran ako ne bi bila potpuna popunjenost kvota nacionalnih naroda, i tada bi Središnje izborno povjerenstvo pristupilo preraspodjeli delegata za one županije gdje nedostaje taj broj.

Bošković smatra da je sa brojem delegata koji su do sada izabrani nemoguće konstituirati Dom naroda, i da bi odluke, zakoni i drugi propisi koje bi donosio tako krnji Dom naroda kasnije mogli biti ozbiljno dovedeni u pitanje da li su u skladu sa Ustavom FBiH.

Prema njegovim predviđanjima, zbog nekonstituiranja vlasti u FBiH, u krizu bi moglo biti dovedeno i donošenje odluka na nivou BiH jer se, bez FBiH, ne mogu formirati ni institucije na nivou BiH. “Nema dileme da je situacija izuzetno složena i, prema općim ocjenama, jedna od najsloženijih od završetka rata, koja može da ima posljedice koje se sada i ne mogu predvidjeti”, upozorio je Bošković.

Govoreći o raspodjeli šest ključnih pozicija u FBiH, on je rekao da će, bude li raspodjela vršena kao do sada, Bošnjaci ponovno imati najviše funkcija, što je mimo Ustava koji predviđa da sva tri naroda imaju po dvije funkcije.

“Dva prošla mandata raspodjela šest funkcija bila je protuustavna. U osam godina tri funkcije od šest pokrivali su Bošnjaci – premijera, predsjednika Zastupničkog doma i predsjednika Vrhovnog suda, a druga dva naroda i ostali popunjavali su tri funkcije. Konkretno, Hrvati su popunjavali dvije – predsjedavajućeg Doma naroda i predsjednika Ustavnog suda, a Srbi jednu funkciju – glavnog federalnog tužitelja”, rekao je Bošković za Radio “Slobodna Europa”.

On je naveo da bi se moglo dogoditi da i ovoga puta Bošnjaci popune tri funkcije, jer već sada imaju dvije – predsjednika Vrhovnog suda Federacije, koji je nedavno izabran na razdoblje od šest godina, i predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, koji je nedavno izabran, a računa se da će Bošnjak biti i federalni premijer.