BiH bi bila bolja kada bi imala samo tri razine vlasti

“I danas mislim da bi BiH bila bolja kada bi bile samo tri razine vlasti – općine, županije i država. To bi sličilo Švicarskoj, koja, srećom po njih, nema entitete. Međutim, ukidanje entiteta u BiH, s obzirom na Daytonski ustav, nemoguća je misija, i treba raditi na tome da postojanje entiteta što manje smeta, kako građanima u općinama, tako i stvaranju efikasne države. Kod formiranja viših razina vlasti ne treba srljati u naporima centralizacije svega i svačega. Decentralizacija je civilizacijski trend, centralizirati treba samo ono što se mora radi podizanja efikasnosti države, posebno prema inozemstvu. (…)

Neke hrvatske političke stranke vide treći entitet na način podjele Federacije BiH. To bi ostavilo veliki broj građana – Hrvata da budu manjina u drugim entitetima. Hrvatske političke stranke bi se trebale zabrinuti zbog marginalnog povratka Hrvata u Republiku Srpsku, sve manje populacije Hrvata u Sarajevu te zbog očajnog stanja povratka Hrvata u nekada većinski hrvatski naseljenu Posavinu.”

Božidar Matić, predsjednik Akademija znanosti i umjetnosti BiH, u intervjuu “Večernjm listu