Bošnjaci su jedini narod kojem je državnim ediktom oduzeto pravo na ime

“Zaista, jedini narod kojem je državnim ediktom oduzeto pravo na ime i ime jezika jesu Bošnjaci. Ja sam odrastao kao pripadnik grupe neopredijeljenih. Pri tome se očekivalo da se ta grupa počne opredjeljivati između Srba i Hrvata. Neopredijeljen znači biti neopredijeljen dok se ne opredijeliš. Bilo je jasno da se sve priprema za iščezavanje te grupe, tog naroda. Mi ćemo posebno raditi na afirmaciji ili reafirmaciji Bošnjaka. To nije izmišljanje novog imena, već afirmacija onoga koje je funkcioniralo stoljećima, kao i ime našeg jezika. Naša nacija je sistematski i institucionalno brisana. Bošnjaštvo je odumiralo i gasio se pojam bosanskog jezika.”

Dr. Ferid Muhić, predsjednik novoformirane Bošnjačke akademija nauka i umjetnosti (BANU), u Dnevnom avazu