Hoće li Šekovići ostati bez Ulice Draže Mihailovića

Načelnik općine Šekovići Momir Ristić pokrenuo je inicijativu za promjenu naziva glavne šekovićke ulice, koja sada nosi ime Draže Mihailovića. Inicijativa je prihvaćena na nedavnom zasjedanju Skupštine općine Šekovići, ali će konačna odluka biti donesena nakon što o tome bude provedena javna rasprava, izjavio je Ristić, kojeg je na načelničku dužnost kandidirao SNSD.

Ristić predlaže da novi naziv bude Ulica palih boraca, smatrajući da je takav naziv primjeren i nikoga ne vrijeđa. On kaže da mu je u razgovorima sa stanovništvom, posebno naseljenim u urbanom dijelu gdje se i nalazi ta ulica, skrenuta mi je pažnja da je jedan od njihovih prioriteta promjena naziva ulice.

Sadašnji naziv glavna šekovićka ulica dobila je u poratnom periodu. Do tada zvala se po istaknutim ličnostima iz Drugog svjetskog rata, ali drugačije ideološke orijentacije.

Incijativu su u šekovićkoj Skupštini podržali odbornici Partije demokratskog progresa (PDP) i dio odbornika Koalicije “Zajedno za Šekovići”, a potiv su bili odbornici Srpske demokratske stranke (SDS) i Srpskog pokreta obnove (SPO), ističući da prilikom donošenja ovakve odluke treba paziti i na ekonomske posljedice.

“Mi smo da se naziv ulice ne mijenja. Uz sve nedoumice koje nosi jedna ovakva inicijativa, smatramo da će promjenom naziva ulice građani, pa i privatnici i ustanove biti izloženi nepotrebnim troškovima”, rekao je Dragović.

Gdje je bio kad je ulica dobila ime po četničkom vojvodi i je li se tada bunio zbog izlaganja nepotrebnim troškovima, ne znamo.