I Dom naroda usvojio federalni proračun

Ovogodišnji proračun Federacije BiH, koji je federalna vlada predložila u ukupnom iznosu od 1,699 milijardi KM, odobren je na današnjoj izvanrednoj sjednici Doma naroda federalnog Parlamenta. Budući da ga je u petak usvojio i Zastupnički dom, proračun može biti operativan po objavljivanju odluke u Službenim novinama Federacije.

Žurbu za usvajanje proračuna u Parlamentu, čiji je jedan dom iznimno zasjedao u dan vikenda, uvjetovalo je približavanje roka, 31. ožujka, u kojem ističe odluka o privremenom financiranju Federacije BiH. Proračun je u oba doma usvojen zajedno s financijskim planom za izvanproračunske fondove, te s neophodnim pratećim aktom – Zakonom o izvršenju proračuna.

Federalni premijer Nermin Nikšić, kao i ministar financija Ante Krajina, obrazložili su prije usvajanja proračuna da je on prvenstveno socijalnog karaktera te da će brzo uslijediti rebalans, kako bi proračun bio usklađen s programskim ciljevima nove vlade, koja je tu dužnost preuzela 17. ožujka, a Parlamentu ponudila entitetski proračun čije je osnove programirala prethodna vlada.