Jugoslavija je pokušavala biti Bosna u velikom

“Najopasnije su tvrdnjekoje su točne,a nisu istinite. Tako nikada se nije ra dilo o sukobu Tito – Staljin nego o sukobu Staljin – Tito. To se vidi iz činjenice da je Tito od govarao i odbacivao Staljinove ultima tume, a nije mu ih nikada postavljao. Kao što nikada nije postojao sukob Tito – Staljin nego obrnuto, tako nikada u svojoj povijesti Bosna i Hercegovina nije bila Jugoslavija u malom nego je Jugoslavija pokušavala biti Bosna u velikom.”

Mustafa Spahić, profesor u Gazi Husrev-begovoj medresi, u komentaru objavljenom u “Oslobođenju”