Na današnji dan – 13. ožujka

13. ožujka

1177.
– Nakon što ga je na to primorala morska nevera, papa Aleksandar III. na putu za Veneciju ušao na bijelom konju u Zadar. U Zadru je, kako je zapisao kroničar u papinoj pratnji, svečano dočekan od naroda i svećenstva uz gromko pjevanje na hrvatskom jeziku te je odatle produžio duž istarske obale prema Veneciji ususret caru Fridriku I. Barbarossi

1572.
– Umro Petar Hektorović, hrvatski renesansni pjesnik. Njegovo Ribanje i ribarsko prigovaranje (Mletci, 1568.), vrsno je pjesničko djelo, ribarska ekloga, putopis, dokumentarna reportaža, a ujedno i pjesnička poslanica Jeronimu Bartučeviću, sve to u isti mah – ono je i djelo koje upućuje na povijesnu i neraskidivu svezu između hrvatskog usmenog i umjetnog pjesničkog stvaranja

1847.
– U Zadru je obavljena prva operacija uz etersku narkozu na hrvatskom tlu, samo pet mjeseci nakon tog svjetskog događaja, a dva do tri mjeseca nakon Londona, Pariza i Beča.

1883.
– U Sarajevu rođen Mehmed Spaho, lider Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO) i prvi Bošnjak u Vladi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS), kao jedan od trojice ministara iz BiH po etničko-vjerskom ključu. (Osim njega u vladi su bili Hrvat dr. Tugomir Alaupović, ministar vjera, i Srbin Uroš Krulj, ministar zdravlja.) Umro je 1939. godine u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Pretpostavlja se da je otrovan, da bi se uklonio kao moguća prepreka Cvetković-Maček sporazumu.

1884.
– Rođen Đuro Basariček, hrvatski političar

1933.
– Otvoreno nacističko ministarstvo propagande čiji je prvi ministar postao Joseph Goebbels.

1943.
– Njemački okupatori uništavaju židovski geto u Krakovu.

1975.
ivo-andric-visegrad– Umro Ivo Andrić, romanopisac, novelist i esejist, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Andrićevo djelo možemo podijeliti u nekoliko stilsko-tematskih cjelina. Prva je faza, koju tvore lirika i pjesme u prozi, obojena osobnim egzistencijalno-spiritualnim traganjem, dok je druga faza, koja traje do 2. svjetskoga rata, obilježena Andrićevim okretanjem pripovjednoj prozi i, na jezičnom planu, postupnim prijelazom na srpsku ekavicu. Posljednja, i u svijetu najpoznatija faza Andrićeva stvaralaštva obilježena je opsežnijim djelima. Romane «Na Drini ćuprija» i «Travnička hronika» napisao je tijekom samonametnute izolacije u od Nijemaca okupiranome Beogradu.

1982.
– Umro Ivan Dončević, hrvatski pjesnik, prozaik, dramski pisac, novinar, urednik i nakladnik.

1994.
– Posebni izaslanik predsjednika Clintona Charles Redman objavio novinarima pred američkim veleposlanstvom u Beču da je postignut sporazum o ustavu nove hrvatsko-muslimanske federacije u BiH.

20120313