Napredak raspisao natječaj za dodjelu stipendija i potpora

Fond za stipendiranje Ivo Andrić – Vladimir Prelog, raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija/potpora za akademsku godinu 2010./2011.

Pravo na natječaj imaju samo redovni studenti, prošlogodišnji stipendisti, članovi HKD-a Napredak. Kandidati za natječaj trebaju najkasnije do 29.10.2010. godine na adresu HKD Napredak, Maršala Tita 56, 71 000 Sarajevo, ili HKD Napredak – Glavna podružnica Zagreb, Bogovićeva 1, 10 000 Zagreb (za studente koji studiraju u Republici Hrvatskoj) s naznakom „za Fond za stipendiranje studenata Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, dostaviti isključivo poštom sljedeću dokumentaciju:

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjen aplikacijski formular Fonda koji se može naći na web stranici HKD-a Napredak (www.napredak.com.ba) ili dobiti u uredu HKD Napredak u Sarajevu ili Zagrebu.
2. Kopiju važeće članske iskaznice HKD Napredak za 2010. godinu (ili potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o plaćenoj članarini za 2010. godinu);
3. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
4. Osobnu fotografiju – mala fotografija za dokumente;
5. Potvrdu o uspjehu u prošloj školskoj/akademskoj godini (ovjereni ispis ocjena);
6. Potvrdu o upisu u narednu akademsku godinu;
7. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
8. Osobnu izjavu o neprimanju stipendije/potpore od strane drugih ustanova;
9. Potvrdu o primanjima:
– ili potvrdu o visini zadnje plaće roditelja (kopija zadnjeg izreska plaće);
– ili kopiju zadnjeg izreska mirovine;
– ili potvrdu o nezaposlenosti (od ureda za zapošljavanje);
– ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o tome čime se obitelj uzdržava);

DODATNA DOKUMENTACIJA

– Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre;
– Potvrdu o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini (kopije diploma ili slično);
– Potvrdu mjesne podružnice HKD Napredak o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Studenti koji primaju stipendiju/potporu drugih ustanova ili organizacija ne mogu sudjelovati na natječaju. Primanjem stipendije/potpore studenti se obvezuju da odrade 20 sati u sklopu aktivnosti HKD-a Napredak.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon u Sarajevu 00 387 33 213 768 ili u Zagrebu 00 385 1 4811 361.