Poboljšana zračna povezanost u jugoistočnoj Europi

Sudionici konferencije o provedbi Jedinstvenoga europskog neba u Jugoistočnoj Europi (Program ISIS) složili su se danas da će bolja regulativa o zračnom prometu potaknuti povezanost i otvoriti nove tržišne mogućnosti u regiji.

Skup, koji je održan u Budvi, Crna Gora, zajednički su organizirali Vijeće za regionalnu suradnju (RCC), Europska komisija i Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva. Na njemu su se okupili visoki predstavnici državnih vlasti iz Jugoistočne Europe zaduženi za zračni promet, kao i civilni i vojni predstavnici.

Današnja konferencija označila je početak druge faze Programa ISIS od kojeg se očekuje da ubrza usklađivanje propisa u Jugoistočnoj Europi (JIE) s regulativom Jedinstvenog europskog neba (SES), omogući prijenos znanja i iskustava iz zemalja EU na regiju JIE, kao i da uvede sustav stručne izobrazbe. “Program ISIS predstavlja priliku za zrakoplovne tvrtke i druge zainteresirane strane da iskoriste liberalizirano tržište, unaprijede zračnu povezanost u regiji i ojačaju suradnju na području Upravljanja zračnim prometom (ATM), sigurnosti zračnog prometa, suradnje Nacionalnih nadzornih tijela i davanja dozvola za vojne letove”, rekao je Hido Biščević, glavni tajnik RCC-a i supredsjedavajući Upravnog tijela Programa.

“Bolja integracija nacionalnih mreža potaknut će regionalnu suradnju i integraciju ne samo između EU i njenih susjeda, nego i među samim zemljama u regiji, čime se otvaraju nove tržišne prilike kao rezultat integriranoga zrakoplovnog tržišta 36 zemalja i više od 500 milijuna ljudi”, rekao je Biščević te naglasio da je zračni promet prioritet RCC-a, u skladu sa nedavno usvojenom Strategijom i Programom rada Vijeća za regionalnu suradnju za 2011-2013. godinu.

Sudionici konferencije složili su se da predlože nadležnim ministarstvima da potvrde svoju političku potporu drugoj fazi Programa ISIS. Pozvali su sve zemlje članice EU-a da podupru Program tako što će ponuditi mogućnost razmjene osoblja i razviti zajedničke programe s partnerima iz Jugoistočne Europe.

Na konferencije je prepoznata potreba da se započne s dodatnim aktivnostima na certificiranju davatelja usluga zračne navigacije, poboljšanju plana zračnog prostora, prekograničnoj koordinaciji i označavanju sektora kontrole zračnog prometa, kao i međudjelovanju ATM sustava.

Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Rumunjska, Srbija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Misija Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244(1999) Vijeća sigurnosti UN, kao i Europska komisija, bivši Pakt o stabilnosti za Jugoistočnu Europu i Vijeće za regionalnu suradnju, 2008. godine su započeli sa Programom ISIS (Provedba jedinstvenog europskog neba u Jugoistočnoj Europi).

Jedinstveno europsko nebo, pokrenuto 2004. godine, za cilj ima reformu arhitekture kontrole europskoga zračnog prometa kako bi se zadovoljile buduće smještajne i sigurnosne potrebe. Pokrenuto je i kako bi pomoglo međupovezivanje infrastrukture i usluga nacionalnih mreža zračne navigacije te da bi se uskladila pravila i standardi sa regulativom Jedinstvenoga europskog neba.