SDA: Popis ne smije biti sredstvo za legalizaciju etničkog čišćenja

Stranka demokratske akcije (SDA) ocjenjuje da je popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini nužan, ali da ne smije ni na koji način poslužiti kao sredstvo za legalizaciju posljedica etničkog čišćenja i neke dalje političke ciljeve koji nisu dobri za građane BiH, a što je definirano i u više rezolucija Europskog parlamenta i Parlamenta Vijeća Europe.

Za SDA je, navedeno je u saopćenju ove stranke, prihvatljiv zakon o popisu stanovništva koji ostavlja mogućnost da se građani BiH mogu, ali i ne moraju izjasniti o nacionalnoj/etničkoj i vjerskoj pripadnosti.

“U tom slučaju, popis stanovništva mora ostaviti mogućnost primjene podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu iz 1991. za formiranje vlasti na svim nivoima u BiH do potpunog provođenja Aneksa VII Daytonskog sporazuma”, navedeno je u priopćenju.

SDA se zalaže za popis “koji će biti realan i objektivan, jer treba uvažavati i činjenicu da značajan dio stanovnika BiH, ne svojom voljom, ne živi u BiH”.

“Iz tog razloga u etničkoj strukturi treba da sudjeluju i oni koji su odsutni protiv svoje volje, dakle izbjegle i raseljene osobe i značajan dio dijaspore. Smatramo da je popis potrebno izvršiti u skladu sa zahtjevima EUROSTATA-a i to takav popis koji je statistička, ekonomska i razvojna kategorija”, stoji u priopćenju Službe za odnose s javnošću SDA.