U BiH mjesečna deflacija 0,2 posto

Cijene proizvoda i usluga koji se koriste za osobnu potrošnju u BiH mjerene indeksom potrošačkih cijena u kolovozu, u odnosu na srpanj, niže su u prosjeku za 0,2 posto.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u kolovozu najviše su snižene cijene iz skupine stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti, i to za 0,5 posto.

Agencije za statistiku BiH je objavila da je godišnja inflacija u augustu 2010. u Bosni i Hercegovini bila 1,7 posto.