U Sarajevu održan simpozij Zločin genocida nad Bošnjacima

U Sarajevu je, u organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Instituta “Ibn Sina” i Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića, održan simpozij “Zločin genocida nad Bošnjacima – korijeni, uzroci, ciljevi i razmjere”, koji je bio prilika za razmatranje različitih aspekata zločina genocida uopće te posebno u kontekstu bh. historije i kontiniuteta srpskog velikodržavnog projekta.

Na značaj objektivnog i cjelovitog uvida u razmjere zločina genocida nad Bošnjacima ukazao je u uvodnom dijelu skupa prof. dr. Smail Čekić, potcrtavajući obavezu znastvenih djelatnika i akademske zajednice da pažnju, osim na posljedice, usmjere na korijene, uzroke i ciljeve genocida.

“Srpski nacionalisti pod vodstvom Dobrice Ćosića i dalje ustrajavaju na ostvarivanju srpskog velikodržavnog projekta, uvjereni da će u promijenjenim međunarodnim okolnostima ostvariti nacistički i genocidni plan – ujedinjenje svih ‘srpskih’ zemalja, odnosno formiranja jedinstvene srpske države – velike Srbije”, kazao je Čekić.

Navodi da se u tom procesu koriste političke metode i sredstva djelovanja primjerena novonastalim okolnostima, uključujući i znanost koja se jednim dijelom može označiti kao “službena znanost”, čiji je zadatak osigurati “argumente” kojima dokazuje teze o potrebi formiranja velikosrpske države.

Demistifirajući pojave, zamagljene falcificiranjem povijesih činjenica, Čekić je kazao da radi prikrivanja osvajačkog, agresivnog rata protiv RBiH i zločinačke namjere o istrebljenju Bošnjaka, srpski nacionalisti obmanjuju domaću i međunarodnu javnost lažnim tezama o BiH kao srpskoj zemlji, u kojoj stoljećima kao većinsko stanovništvo žive pravoslavni Srbi, da su muslimani Srbi islamske vjere, da je četnički pokret bio antifašistički, da su za raspad SFRJ krive tkz. secesionističke republike i vatikansko-njemačko-američka zavjera…

U tom kontekstu, podsjeća na riječi Mirka Kovača koji opsjednutost pravoslavljem i srpstvom naziva bolesnom pojavom “koja stavlja naciju iznad Boga i u tome nalazi opravdanje za sva zlodjela koja čine ti velikosrpski narodnjački tipovi”, naslonjeni “na nemanjičko-pravoslavnu tradiciju”.

Korijeni zločina genocida nad Bošnjacima, tema je o kojoj je u sklopu simpozija govorio prof. dr Muhamed Šestanović, zalažući se za preciznu i dosljednu primjenu naučnih metoda u elaboriranju pojmova i pojava vezanih za genocid, ocijenivši da su korijeni tog zla u ideji o stvaranju velikosrpske države.

Kazao je da pripremi genocida prethodi dehumanizacija i stigmatizacija žrtve, te napad i osporavanje njenog identiteta, a da su u skali odgovornosti u prvom ešalonu “nositelji kulture” (kulturni djelatnici), zaduženi za mentalnu pripremu zločina, a potom birokrati i sami izvršioci.

Šestanović podsjeća da su se BiH i Bošnjaci našli na meti dvaju velikodržavnih projekata, ilustrirajući to sporazumima – Stojadinović-Maček i Tuđman-Milošević