Zubak: Naš je cilj omogućiti Hrvatima diljem BiH status kakav imaju Hrvati u Hercegovini

Kandidat HSS-NHI-a za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH Krešimir Zubak izjavio je da se ta njegova stranka zalaže za one ustavne promjene koje će omogućiti BiH da bude partner u pregovorima s Evropskom unijom i drugim asocijacijama kojima teži.

“Na takve ustavne promjene pristajemo u ovoj fazi jer vidimo da trenutno nema političke volje za promjenu Ustava, a poznato je da se mi, ustvari, zalažemo za suštinsku ustavnu reformu koja predviđa uređenje BiH kao složene države federalnog tipa ili države s regijama s visokim stupnjem autonomije. Očigledno je da BiH sa sadašnjom organizacijom vlasti ne može pregovarati s EU”, izjavio je Zubak na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Istaknuo je da je HSS-NHI u u izbornu kampanju stupio s namjerom da djeluje pozitivno i da ne ulazi u bilo kakve sukobe s drugim strankama, posebno sa strankama s hrvatskim predznakom.

“Na našim skupovima mi samo ukazujemo na činjenično stanje, a oni koji su na vlasti trebalo bi da preuzmu odgovornost za takvo stanje. HDZ konstantno poduzima aktivnosti protiv drugih stranaka. Kažu da su pozitivno ušli u kampanju, ali sve rade da bi druge stranke s hrvatskim nacionalnim predznakom ometale u predstavljanju svog izbornog programa”, rekao je Zubak.

On je dodao da je u narednom periodu cilj HSS-NHI-a omogućiti Hrvatima diljem BiH status kakav imaju Hrvati u Hercegovini.